Herkansers N2

Lesstof per toets:

Grammar: samenvattingTCR
Plural_Nouns_key 

Plural_nouns_Exercise
Plurals and quantifiers
KeyManyMuchLittleFew
ExerciseManyMuchLittleFew

Woordjes Unit 4 : U4 woordenlijst

Unit 5 toets: uit het boek de opdrachten doornemen, teksten lezen enz.

Voor je Cijfers: GRADES