APM2F homework week7

Friday Feb 22nd: unit 10 make ex. 3, 4 6 and 7

Advertisements

SOVA PORTFOLIO 1A, 1B en 1C

In een mapje geprint inleveren in de week van 28 januari:

 • Voorblad met naam en klas.
 • Opdracht blz 164-165
 • Opdracht blz 166-168
 • Opdracht blz 172-174
 • Reflectie over :
  • jouw eigen assertiviteit
  • Sfeer in de klas en jouw aandeel daarin
  • Jouw functioneren in de afgelopen periode (studieresultaten/ houding/ afwezigheid of aanwezigheid enz)

MIC1A Huiswerk SOVA week 49

Vrijdag  7 december: Af hebben uit boek LESLAB:

Blz 164 – 165 (Was al huiswerk voor 30 november)

Blz 166-168: Per klasgenoot opschrijven welke stellingen van blz 168 van toepassing zijn. (klas is totaal 24 studenten. 2 daarvan zijn er zelden, 1 is nieuw)

Blz 173-174: Eerlijk antwoord geven. Denk aan de open vragen!!!